Home » HI-TECH » Dropbox sẽ “khai tử” Mailbox và Carousel vào năm 2016

Dropbox sẽ “khai tử” Mailbox và Carousel vào năm 2016

Dưới áp lực phải có được doanh thu, Dropbox buộc phải ngưng hai dịch vụ Mailbox và Carousel đối với người dùng phổ thông để hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp.

saigontin_Dropbox-se-khai-tu-mailbox-va-Carousel-vao-nam-2016
Dịch vụ Mailbox. Ảnh: saigontin.com

Cụ thể vào ngày 26/0.2/2016, dịch vụ hòm thư mailbox sẽ đóng cửa. Ban quản lý của Dropbox sẽ rút ra những kinh nghiệm từ Mailbox để xây dựng nên nhiều cách tương tác và giao tiếp hơn nữa. Còn dịch vụ quản lý ảnh Carousel sẽ dừng hoạt động vào ngày 31/03/2016.

Dropbox nói rằng họ sẽ cho người dùng Carousel nhiều thời gian hơn để có thể tải toàn bộ ảnh về và lưu trữ vào nơi khác. Dropbox cũng sẽ cung cấp cho bạn bộ công cụ xuất ảnh/album đơn giản để mọi việc được tiến hành nhanh chóng hơn. Với Mailbox thì bạn sẽ không thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản email nào từ ngày 26/2 năm sau, các email ở dạng “Snoozed” sẽ được tự động đưa về hộp thư bình thường, các bản email nháp vào ngày 26/2 sẽ bị xoá vĩnh viễn.

saigontin_Dropbox-se-khai-tu-mailbox-va-Carousel-vao-nam-2016 -
Carousel. Ảnh: saigontin.com

Trên blog, Dropbox nói rằng họ sẽ cho người dùng Carousel nhiều thời gian hơn để có thể tải toàn bộ ảnh về và lưu trữ vào nơi khác. Dropbox cũng sẽ cung cấp cho người sử dụng bộ công cụ xuất ảnh/album đơn giản để mọi việc được tiến hành nhanh chóng hơn/

Các tin khác