Home » Kinh Tế » Các công ty đa quốc gia từ bỏ thị trường Trung Quốc

Các công ty đa quốc gia từ bỏ thị trường Trung Quốc

Trung Quốc vừa trải qua một cuộc “di cư tiền” lớn nhất từ trước tới nay. Các nhà đầu tư đã rút gần 7 tỷ USD từ ngân quỹ Trung Quốc trong những tuần qua, theo Công ty dữ liệu tài chính EPFR.

saigontin_cac-cong-ty-da-quoc-gia-tu-bo-thi-truong-trung-quoc
Các công ty dần dần rời khỏi Trung Quốc. Ảnh: saigontin.net

Chỉ trong 7 ngày từ mùng 04 – 10/06/2015, các quỹ đầu tư đã rút tổng cộng 9,2 tỷ USD khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có 6,8 tỷ USD rút khỏi thị trường Trung Quốc. Đây là con số lớn nhất từ đầu năm 2008. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, các nhà đầu tư đã rút 26 tỷ USD khỏi các quỹ tại thị trường mới nổi sau khi đã rút 24 tỷ USD trong năm 2014.

Hành động rút hàng tỷ đô khỏi thị trường Trung Quốc xuất hiện sau khi chỉ số MSCI Emerging Markets Index (đo lường diễn biễn của các thị trường mới nổi) giảm 12 phiên liên tiếp cho tới ngày 09/06/2015 vừa qua, đánh dấu chuỗi ngày giảm dài nhất kể từ năm 1990.

saigontin_cac-cong-ty-da-quoc-gia-tu-bo-thi-truong-trung-quoc -
Các chinh sách của Trung Quốc khiến nhà đầu tư không còn thiết tha với thị trường này. Ảnh: saigontin.net

Vốn đầu tư nước ngoài vẫn bị hạn chế khá lớn tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư tổ chức chỉ có thể tham gia thị trường chứng khoán khi được cho phép, và dĩ nhiên số vốn được đổ vào cũng bị hạn chế. Rất nhiều nhà đầu tư bên ngoài đã phải cố thâm nhập thị trường Trung Quốc bằng cách đầu tư vào các quỹ ETF – quỹ theo dõi hoạt động của cả thị trường.

Trung Quốc vẫn đang dần mở cửa thị trường, khi áp dụng chương trình thử nghiệm từ năm ngoái, kết nối hai sàn chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải để cho phép giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng thế vẫn là chưa đủ.

Các tin khác