Home » Videos » “Cán bộ” lùn Công Sản Việt Nam phát biểu tình hình trước đám ma

“Cán bộ” lùn Công Sản Việt Nam phát biểu tình hình trước đám ma

saigontin_can-bo-lun-cong-san-viet-nam-phat-bieu-tinh-hinh-truoc-dam-ma
“Cán bộ” lùn Công Sản Việt Nam phát biểu tình hình trước đám ma. Ảnh : saigontin.net

Các tin khác